10.0.8 לוח בתי הכנסת בעיר, המוכרים ע"י המועצה הדתית לפי נוספח תפילה ושכונה