10.0.9 לוח בתי כנסת בעיר, המוכרים ע"י המועצה הדתית לפי נוסח תפילה