10.1.1 לוח פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים