10.1.1 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים

2015
10. תשתיות ושירותים עירוניים