10.0.1 לוח 10.1 שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה 2010