10.1.2 לוח פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים - אחוזים