10.1.2 לוח פניות תושיבם למוקד העירוני 106 לפי תחומים - אחוזים