10.1.2 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים, אחוזים