10.1.5 דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית ראשון לציון 2008