10.1.0 לוח הטיפול בפניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים