10.1.1 לוח 10.11 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים