10.11 לוח פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים