10.1.2 לוח 10.12 פניות תושבים למוקד העירוני 106 לפי תחומים, אחוזים