10.12 לוח פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים באחוזים