10.0.4 לוח 10.4 ביקורות, מעקבים, דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים