11.0.1-1 גרף תקציב העירייה הרגיל - תשלומים ותקבולים 2009