11.0.4.1 גרף הוצאות בתקציב העירייה הרגיל לפי פרקים תקציביים - ראשון לציון 2002-2009