11.0.4.1 גרף הוצאות בתקציב העירייה הרגיל לפי פרקים תקציביים- ראשון לציון 2002-2008