11.0.7 לוח הוצאה לנפש בתקציב הרגיל, ובתקציב הבלתי רגיל ורמה חברתית - כלכלית בערים שמנו מעל 100,000 תושבים