11.0.8.1 גרף השוואת תעריפי ארנונה למגורים באזור א' בישובים נבחרים 2008