11.0.8.1 גרף השוואת תעריפי ארנונה למגורים באזור ב' בישובים נבחרים 2008