11.1.2 לוח השתלמויות למידה לעובדים, לפי שנה וסוג השתלמות