11.1.3 לוח מספר עובדים ולומדים לתעודה או תואר , לפי שנה