11.1.3 לוח מספר עובדים הלומדים לתעודה או תואר, לפי שנה