11.1.3 מספר עובדים הלומדים לתעודה או תואר, לפי שנה