2.0.7.1 לוח 2.0.7.1 האוכלוסייה בראשון לציון לפי מין וגיל