2.0.7.1 תרשים האוכלוסייה בראשון לציון לפי מין וגיל