2.0.7-1 תרשים האוכלוסייה בראשון לציון, לפי מין וגיל