2.0.7.1 תרשים האוכלוסיה בראשון לציון, לפי מין וגיל