2.1.1-1 אוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה ולפי גיל 2011