2.1.1-1 לוח אוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה ולפי גיל 2012