2.1.1.1 לוח האוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה וגיל