2.1.1.3 לוח ילדי ישראל לפי יבשת מוצא וגיל ראשון לציון