2.1.1 לוח אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא - ממוצע 2011