2.1.1 אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא, ממוצע 2015