2.1.3 לוח אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18