2.1.3 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18