2.1.4.1 תרשים אוכלוסייה בראשון לציון לפי מוצא ומעמד אישי