2.1.4.1 לוח 2.1.4.1 אוכלוסייה בראשון לציון, לפי מוצא ומעמד אישי