2.1.4.1 תרשים אוכלוסיה בראשון לציון לפי מוצא ולפי מעמד אישי 2011