2.1.4-1 תרשים אוכלוסייה בראשון לציון לפי מוצא ולפי מעמד אישי