2.1.4 לוח הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ומין