2.1.4 לוח הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18, לפי מצב משפחתי ומין