2.1.4 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ומין