2.1.7 לוח ריבוי טבעי ומאזן נכנסים יוצאים בין הישובים