2.1.7 לוח ריבוי טבעי ומאזן נכנסים - יוצאים בין הישובים