2.1.1.1 אוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה ולפי גיל