2.1.1.2 ילדי ישראל לפי יבשת מוצא (ארץ לידת אב) ותת רובע, ראשון לציון 2014