2.1.3 לוח 2.13 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18