2.1.4 לוח 2.14 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ומין